Omfattande uppdrag i Kirunas nya stadskärna

På uppdrag av Nåiden Bygg kommer GlasLindberg stå för glasentreprenaderna till tre hela kvarter i nya Kiruna centrum.

Avtalet är en del i den pågående samhällsomvandlingen av Kiruna som görs för att brytningen av järnmalm ska kunna fortsätta. Uppförandet av kvarteren blir en viktig och central del i nya Kiruna centrum, som sedan 2017 växer fram tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan. Kvarteren ingår i etapp 3 i byggandet av den nya stadskärnan.

De nya fastigheterna som ligger i kvarter 7, 8 och 9 kommer att innehålla handel, bostäder och kontor på en 47 000 kvadratmeter stor yta. Färdigställandet är satt till hösten 2022 då centrumhandeln förväntas flytta ner till den nya centrumkärnan.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ingå avtal med det lokalt förankrade byggföretaget Nåiden Bygg AB och att få ha en så stor del i samhällsomvandlingen och uppbyggandet av Kirunas nya centrum, säger Mats-Ove Berglund som är ansvarig säljare på GlasLindbergs regionkontor i Örnsköldsvik.

Entreprenaden genomförs i samarbete med Norrbottens Glas.