Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Av Skanska har vi fått förtroendet att leverera glasfasader och fönsterpartier till prestigeprojektet Hyllie Terrass.

Hyllie Terrass är ett av de projekt som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Målet är att Hyllie Terrass ska bli Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad.

Syſtet med NollCO2 är att driva på ett byggande med netto-noll klimatpåverkan, vilket innebär att byggnaden ska bli klimatneutral över sin livstid, och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas.

I Hyllie Terrass är människans välmående i fokus. Kontorshuset kommer nämligen även att certifieras enligt WELL Building Standard, en internationell standard som utgår från hur den byggda miljön stödjer människans hälsa och välmående.

Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 14.000 kvadratmeter. Störst yta per våningsplan, i de nedre planen, är 1.700 kvadratmeter.