Senapsfabriken – en naturlig förlängning av Uppsalas innerstad

NCC har efter första etappen valt att fortsätta samarbetet med GlasLindberg för uppförandet av Senapsfabrikens andra etapp.

På området för Slotts gamla senapsfabrik på Kungsgatan i centrala Uppsala bygger NCC på uppdrag av Magnolia Bostad projektet Senapsfabriken. Det blir en förlängning av Uppsalas innerstad som omvandlas från industriområde till en levande varierad stadsdel med bostäder och handel.

På tomten där den gamla Slottsfabriken tidigare låg byggs två hyresrättskvarter med namnet Senapsfabriken. Nu är etapp två av projektet i full gång.

Projektet Senapsfabriken består av totalt 1.800 bostäder och utvecklas med tydligt fokus på̊ hållbarhet och energieffektivitet.

Bildkälla: Magnolia Bostad