God Jul och på återseende 2020!

Vi är nu på väg att avsluta ännu ett fantastiskt år och våra medarbetare går på välförtjänt julledighet som sträcker sig till den 7 januari.

2019 har för GlasLindbergs del bjudit på många nya spännande projekt samt med dem utmaningar både för vår entreprenadavdelning och vår produktion i Strömsnäsbruk.

Vi är tacksamma för det förtroende våra kunder ger oss och drar lärdom från varje enskilt projekt vilket stärker oss. Nu ser vi ljust på framtiden och går in i ett nytt decennium.

Välkommen 2020!