Världens Barn

Alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. I år har vi skänkt en större summa till riksinsamlingen för Världens Barn. Varje år beviljas medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 30 länder världen över.

Skänk en summa du med!