Efterlängtad skola i Oxelösund

I Oxelösund strax söder om Nyköping är vi tillsammans med vår kund NCC med och bygger den efterlängtade Oxelöskolan.

Skolan kommer att rymma 520 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och får inspirerande och kreativa lärmiljöer. Den blir cirka 7 500 kvadratmeter stor och kommer att byggas i tre våningsplan. En idrottshall samt lokaler för kommunal musikskola och särskola kommer också att inrymmas i skolan.

Vi påbörjar våra leveranser i början av november och vårt montage sträcker sig fram till mitten av nästa år. Skolan beräknas vara klar för inflyttning till årsskiftet 2020/2021.