Lyckholms Hus C

Nu fortsätter vi arbetet på Lyckholms i Göteborg med bygget av hus C. GlasLindberg har i samarbete med PEAB tidigare under 2015-2016 uppfört hus B och nu är det dags för en helt ny byggnad på de historiska markerna i kvarteret Lyckholms.

Lyckholms hus C har en magnifik byggnadskropp med stor respekt för områdets historia och karaktär där fasadmaterialen tegel, glas och aluminium kommer väl till sin rätt.