GlasLindberg investerar i ett nytt kap- och bearbetningscentra

GlasLindberg tar nu ytterligare ett viktigt steg i sin fortsatta expansion samt för att befästa sin position som Sveriges modernaste och effektivaste fabrik gällande tillverkning av fasadprodukter i glas och aluminium.

Vi har investerat i ett nytt kap- och bearbetningscentra, en Quadra L2 från italienska Emmegi. Maskinen kommer komplettera den Quadra L1 som köptes in 2014. Kapaciteten i fabriken kommer att öka samtidigt som kvalitén på våra produkter höjs och arbetsmiljön för våra anställda förbättras.

Quadra L2