Nya Kungälvs sjukhus

GlasLindberg har tecknat avtal med Skanska med syfte att leverera glas- och metallpartier till starten av Nya Kungälvs Sjukhus.

Sjukhuset byggs till med helt nya vårdavdelningar och de befintliga vårdavdelningarna byggs successivt om till nya mottagningslokaler. Det uppförs bland annat en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum vilket är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets utökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet.

Kungälvs sjukhus