Citypassagen

Vid Örebros mest trafikerade korsning uppför Castellum nu kontorshuset Citypassagen med plats för 1000 arbetsplatser utspridda på 15 000 kvadratmeter modern och flexibel kontorsyta.

GlasLindberg har kommit in tidigt i projekteringsprocessen av Citypassagen och arbetar nu i tätt samarbete med Peab för att byggnaden skall stå klar i tid för inflyttning under 2019.

Fasadpartierna förses med smutsavvisande treglasenheter som uppfyller de höga krav på ljudreduktion som ställs när byggnaden uppförs intill Örebros mest trafikerade korsning samt har järnvägsspåren bakom sig. Totalt ska GlasLindberg leverera drygt 3000 m2 glasfasader samt invändiga partier.

Citypassagen