Kv. Norrland i Helsingborg

Som en del av Helsingborg kommuns stora stadsförnyelseprojekt för den södra delen av staden omvandlas kvarteret Norrland nu till ett storkvarter genom uppförandet av fyra nya byggnader.

Utåt sett hålls stadens kvartersskala men inom kvarteret bryts skalan ner i mindre element där varje byggnad bildar ett eget litet kvarter med avskild innergård. Totalt byggs 327 bostäder fördelat på fem våningar där bottenvåningarna förhöjs för att skapa förutsättningar för handelsgatans fortsättning söderut och förses med stora glaspartier som belyses inifrån.

GlasLindberg har genom avtal med Skanska fått uppdraget att leverera glaspartier till samtliga av de fyra nya byggnaderna i kvarteret Norrland.

Kvarteret Norrland i Helsingborg