Arkiv

Som ledande i Sverige när det gäller systemlösningar i glas och metall har GlasLindberg varit delaktiga i en mängd spännande projekt genom decennierna. Visionerna har sett olika ut över tiden och förväntningarna har ökat i takt med att teknik, material och kunskaper utvecklats.

Arkiv

 • Tingshuset

  Tankarna bakom Helsingborgs nya tingsrätt har varit att skapa en byggnad med modernt uttryck och humanistisk värdighet.

  Fullständig beskrivning

  Helsingborg

 • Hammarby Sjöstad

  Kvarteret ligger i Hammarby Sjöstad mot Hammarby Allé. Alléns stora mått har medfört att fasaden mot denna har getts ett storskaligt motiv med fönsterlösningar som är sammansatt i två- plus tredubbel våningshöjd.

  Fullständig beskrivning

  Stockholm

 • Aquamera

  Växjö simhall byggdes i början av 1970-talet. Badanläggning har anpassats till dagens krav och kompletterats med familjebad för lek och rekreation samt bassänger och ytor som på ett allsidigt sätt kan användas för rehabilitering och simundervisning.

  Fullständig beskrivning

  Växjö

 • Hamnparken Kv. Bilen

  Byggnaden utgör den senaste delen av en omfattande förnyelse och utveckling av hela kvarteret Bilen 5 i Malmö. Verksamheten inom kvarteret är högteknologiskt inriktad.

  Fullständig beskrivning

  Malmö

 • Högskolan

  Högskolan i Borås har sin huvudsakliga verksamhet inom kv. Balder som är centralt placerat vid Allégatan, Borås huvudgata.

  Fullständig beskrivning

  Borås

 • Musikhögskolan

  Tanken är att skapa en stor grön uteplats, Campusplatsen, mellan Långhuset och Prismahuset med den nya musikhögskolan som fond och skogsdungen som bakgrund.
  Musikhögskolan är tänkt att ansluta till den befintliga bebyggelsen och dessutom markera utbyggnadsområdet i öster.

  Fullständig beskrivning

  Örebro

 • Mjärdevi

  Byggnaden består av två huskroppar – en höghusdel som expanderar genom att fasaderna lutar tolv våningar upp och delas upp i två halvbågar. Den andra delen är en låghusdel som mer har formen av ett landskapselement än ett hus och som bildar fundament till höghuset.

  Fullständig beskrivning

  Lindköping

 • Överby

  Överby i Trollhättan är ett befintligt köpcentrum som fått en komplettering i och med Steen & Strøms nybyggnad som innehåller 38 nya butiker i två plan.

  Fullständig beskrivning

  Trollhättan

 • Delta Park

  När Delta Park byggdes var ett av målen att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga naturen i området. Skaltek som här varit byggherre för sin egen anläggning lät bl.a. inhägna delar av omgivning för att undvika skador under byggtiden.

  Fullständig beskrivning

  Kungsängen

 • Åkern

  Glasentreprenaden kännetecknas av de två höga fasaderna samt de två asymmetriska glastaken, projektet ställde mycket höga krav på stativen eftersom det användes stora glas i fasaden i kombination med I- och T-profiler. En utmaning låg i det faktum att en framtida utbyggnad skall vara möjlig inom ramen för bärförmågan av?befintlig fasad och tak.

  Fullständig beskrivning

  Stockholm

 • Krokslätt

  Krokslätts fabriker är ett industriområde med historiska traditioner.

  Fullständig beskrivning

  Mölndal

 • Kvarteret Bilen

  Att låta byggnader ändra karaktär och användning innebär alltid stora utmaningar.

  Fullständig beskrivning

  Malmö

 • Skansen Hotel & Tennisstadion

  Hotel Skansen ligger mitt i Båstad, ett stenkast från hamnen och tennisstadion.

  Fullständig beskrivning

  Båstad

 • Skansen Restaurang

  I samband med en nysatsning på det årliga tennisevenemanget i Båstad beslutades 2000 även om en omfattande tillbyggnad och renovering av Skansen hotell.

  Fullständig beskrivning

  Båstad

 • Universeum

  Gert Wingårdhs flerfalt prisbelönta upplevelsecentrum är en byggnad som nästan fullständigt använder sig av glas i fasad och tak.

  Fullständig beskrivning

  Göteborg

 • Roxtec

  En för sin tid banbrytande fasad i Sverige. Till Roxtec i Karlskrona levererades den första dubbelglasfasaden i landet. Ett nära samarbete med arkitekten i projekteringsskedet och vid uppförandet har resulterat i en byggnad som nu, i form av dubbelglasfasad, får sina efterföljare i bland annat Science Tower i Kista.

  Fullständig beskrivning

  Karlskrona

 • Malmö Stadsbiblioteket

  Efter en arkitekttävling gällande om- och tillbyggnaden av Malmö Stadsbibliotek vann den erkända danska arkitekten Henning Larsen med sitt bidrag Ljusets Kalender.
  Det nya huvudbiblioteket består av tre fristående volymer – den gamla byggnaden, den cylinderformade entrébyggnaden och den nya bilioteksbyggnaden i glas.

  Fullständig beskrivning

  Malmö