Glasfasad GL 4150 E30, EI15, EI30

Glasade fasader med invändiga stomprofiler av aluminium med profilbredd 50 mm. Profildjup väljs med hänsyn till spännvidd och vindbelastningar. På utsida skruvas glashållare till stomprofiler, samt förses med dekorprofiler.

Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar. Konstruktionsutformningen varierar beroende på om branden angriper från insida, utsida eller oberoende sida, Vid brand från insida och från oberoende sida utförs fasaden som utfackningsvägg mellan bjälklagen, och vid brand från utsida kan fasaden även utföras som utanpåliggande vägg.
Fasaderna kan utföras utan begränsningar i längd vid max höjd 3000 mm. Vid utanpåliggande vägg avser 3000 mm max avstånd mellan infästningar.

Tygodkännandebevis 144504

Till översikten

Glasfasad GL 4150 E30, EI15, EI30

För mer information om brandskydd, brandklasser, föreskrifter och allmänna råd se BBR Kap:5.