GlasLindberg i Strömsnäsbruk

GlasLindberg kännetecknas av en decentraliserad organisation. Beslut fattas på de nivåer där de hör hemma. För oss går personligt ansvar och ledarskap hand i hand.
Vänd dig till det kontor som ansvarar för din region, vanligtvis det kontor som ligger närmast.

Strömsnäsbruk

Besöksadress:


GlasLindberg Fasad AB
Gränsvägen 5
287 34 Strömsnäsbruk

Tel: 0433-794 00

info@glaslindberg.se

Kontaktpersoner