GlasLindberg i Örnsköldsvik

GlasLindberg kännetecknas av en decentraliserad organisation. Beslut fattas på de nivåer där de hör hemma. För oss går personligt ansvar och ledarskap hand i hand.
Vänd dig till det kontor som ansvarar för din region, vanligtvis det kontor som ligger närmast.

Örnsköldsvik

Besöksadress:

Strandgatan 21

GlasLindberg Fasad AB
Box 867
891 18 Örnsköldsvik

Tel: 0660-101 24

info@glaslindberg.se

Kontaktpersoner