GlasLindberg i Örebro

GlasLindberg kännetecknas av en decentraliserad organisation. Beslut fattas på de nivåer där de hör hemma. För oss går personligt ansvar och ledarskap hand i hand.
Vänd dig till det kontor som ansvarar för din region, vanligtvis det kontor som ligger närmast.

Örebro

Besöksadress:


GlasLindberg Fasad AB
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Tel: 019-26 12 50

info@glaslindberg.se

Kontaktpersoner