GlasLindberg i Malmö

GlasLindberg kännetecknas av en decentraliserad organisation. Beslut fattas på de nivåer där de hör hemma. För oss går personligt ansvar och ledarskap hand i hand.
Vänd dig till det kontor som ansvarar för din region, vanligtvis det kontor som ligger närmast.

Malmö huvudkontor

Besöksadress:

Ö Varvsgatan 4, vån 4

GlasLindberg Fasad AB
Box 501 24
202 11 Malmö

Tel: 040-680 64 40

info@glaslindberg.se

Kontaktpersoner