Vår Historia

1870 Vårt ursprung
GlasLindbergs historia börjar egentligen den 1 mars 1870. Reinhold Fredrik Cleve får av Stockholms Handels- och Ekonomikollegium tillstånd att bedriva grosshandel i Stockholm. Han startar omgående en glasaffär och spegelfabriksrörelse.

1904 Malmö blir födelseort
I början på året beslutas att öppna en filial i Malmö. I kassaboken från år 1904 registreras den första posten den 6 maj. Den dagen räknar vi som GlasLindbergs födelsedag.

1938 Metallfabrik
År 1938 avlider bolagets dåvarande ägare Erik Lindberg och Gunnar Sveger, som då var kontorschef erbjuds att överta företaget. Redan samma år startas en metallfabrik på Södra Förstadsgatan 109. Därmed läggs grunden till vår nuvarande verksamhet i GlasLindberg Fasad AB.

1952 Lanterniner
Metallfabrikens nya lokaler på Kalendegatan gör det möjligt att ytterligare utöka verksamheten. GlasLindberg övertar därför 1952 Svenska Icopal och Takpixfabrikens avdelning för lanterniner avsedda för industri- och lagerbyggnader.

1978 GlasLindberg köper Alufa
Sapa ingick sedan 1976 i Gränges Aluminium som i sin tur drev två till GlasLindberg konkurrerande verksamheter. Som ett första steg att strukturera fasadbranschen övertar GlasLindberg Aluminiumfasader – Alufa AB i Strömsnäsbruk.

1985 Örebro
Den 1 januari 1985 övertar GlasLindberg fasadföretaget Nordland Handels AB i Örebro. Bolaget ändrar namn till Nordland Glasfasader AB och blir basen för vår expansion i mellersta Sverige.


1990 Vår fabrik
Den 18 oktober inviger landshövdingen i Kronobergs län vår nya fabrik i Strömsnäsbruk. Under helgen håller man öppet hus och över 400 personer besöker fabriken.

År 2004 firade vi 100 års jubileum och vårt motto 100 år av förnyelse skall vi försätta att leva upp till.