varför glaslindberg?

  • Systemlösningar i glas och metall i vår tids arkitektur är vår vardag.
  • Vi investerar kontinuerligt i utbildning och teknisk utveckling.
  • Vår målsättning är att på bästa sätt sammanföra arkitektens visioner med konstruktörens tekniska expertis.
  • Vi har kompetens och resurser att fungera som partner i större komplexa projekt.
  • Vi har kapacitet för volymtillverkning av dörrar och fönster i glas och metall.
  • Våra långvariga kundrelationer är kvitto på att vi uppskattas som samarbetspartner – från projekteringsskedet till färdigställd leverans.