Från och med 1 juli 2013 är det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka byggprodukter som säljs inom EU.

Anledningen till detta är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, den sk Byggproduktförordningen (CPR).

Syftet med prestandadeklaration och CE-märkning är att byggproduktens prestanda skall fastställas, bedömas och redovisas på ett inom EU/EES harmoniserat sätt.

Byggproduktförordningen syftar inte till att harmonisera ländernas krav på byggprodukter utan dessa krav bestäms av respektive land.

Mer information om CE-märkning samt vilka av våra produkter som berörs hittar ni här